Phương pháp đổi mật khẩu digital camera DAHUA bằng điện thoại từ iDMSS Plus

Hướng dẫn đổi mật khẩu đầu ghi hình Camera DAHUA cái IP bằng hình hảnh, dùng trực tiếp vận dụng xem Camera iDMSS Plus trên thứ cầm tay mà không bắt buộc LAPTOP hay PC

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

5/5 - (1 bình chọn)

Phương pháp đổi mật khẩu digital camera DAHUA bằng điện thoại từ iDMSS Plus

ping post