Cho mướn xe máy

Giá thuê xe máy ở Đà Nẵng

Giá thuê xe máy ở Đà Nẵng

Xe tay số: Đối với xe tay số, giá thuê ở Đà Nẵng dao động từ 90.000 đến 140.000 VND mỗi ngày. Giá thuê chịu ảnh hưởng vào loại xe và nhu cầu của người dùng.

Xe tay ga: Đối với xe tay ga, giá thuê ở Đà Nẵng từ 100.000 đến 160.000 VND mỗi ngày. Các loại xe tay ga nắm tới giá cao hơn so với xe tay số, nhưng đem đến sự thuận tiện và thoải mái hơn khi cho mướn xe máy.

REMEMBER the same rules as before and keep the same fluency and writing style. Develop the section further using your own words and making it comprehensive and informative.

5/5 - (1 bình chọn)

Cho mướn xe máy uy tín Đà Nẵng - Thuê xe khám phá du lịch

ping post