Con dấu hộ buôn bán tận nơi

Thông báo con dấu hộ kinh doanh

Mẫu con dấu hộ kinh doanh cá thể thông Có thể gồm các thông tin sau:

  • Tên hộ đăng ký kinh doanh.
  • Cửa hàng của hộ kinh doanh.
  • Mã số thuế của hộ kinh doanh được cấp.
  • Số điện thoại của hộ kinh doanh.

Thông tin con dấu hộ kinh doanh

5/5 - (1 bình chọn)

Làm con dấu cửa tiệm - Khắc dấu kinh doanh bằng gỗ

ping post