Cung cấp lò khí nóng cao cấp

Giới thiệu đơn vị cung cấp lò khí nóng đối lưu gián tiếp là lò hút không khí nóng một cách gián tiếp. Không khí nhận năng lượng nhiệt từ các mặt hàng cháy trong buồng đốt qua các vách trao đổi nhiệt (trao thay thế bởi nhiệt gián tiếp). Nhiệt độ của không khí gia tăng lên khi nó nhận nhiệt từ máy sấy và được truyền qua các ống dẫn khí nóng đến vật dụng tiêu thụ nhiệt. Không ô nhiễm, không khói, bụi hay tia lửa. dễ dàng sử dụng và duy trì.

Cung cấp lò khí nóng đốt than đốt nhiên liệu

Cung cấp lò khí nóng công nghiệp