Khắc dấu hà nội gần đây

Khắc dấu chức danh hà nội

Khắc dấu chức danh hà nội

 

Nhãn dán tiêu đề là nhãn dán bao gồm tiêu đề ở trên cùng và dưới cộng và chỉ được đính kèm mang tên tất cả của một người hoặc chức danh của người đó. Ví dụ:

GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Mạnh, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Lan, PHÓ PHÒNG Lê Thị Hà Xuyến…Dấu chức danh được sử dụng rất nhiều hiện nay. Thường được tiêu dùng ở các đơn vị quản lý lãnh đạo như:

Con dấu của Giám đốc, Trưởng/Phó, Quân đội, Công an, v.v.:

Đại úy, đại tá, thiếu tướng… trong các tập đoàn, cơ quan nhà nước.

Khắc dấu Hà Nội, khắc dấu gỗ theo yêu cầu nhầm truy hỏi xuất nhanh Dấu chức danh xác nhận chức phận trong tổ chức của người được khắc tên, bộc lộ vai trò lãnh đạo và mang mặt trong tổ chức.

Khắc dấu hà nội hai bà trưng - In dấu tên theo yêu cầu