Quét mã độc wordpress

Quét mã độc website

Vận chuyển về bộ core từ website chính thức để quét mã độc web site Wp của bạn:

Với những bạn xài Wp cần chuyên chở về một bộ source core mới để bạn thường xuyên thay đổi những file đã bị chiếm quyền, hoặc mã nguồn của bạn đã bị thay đổi mã độc wordpress.

Quét code bẩn website

Tải mới tại trang quét code bẩn website WordPress.org

Tiếp tục xử lý virus web site Wp vào hosting của bạn xóa đa số file đã bị nhiễm, chiếm quyền.

Để hạn chế những tai hại khác từ các tệp đã bị đổi thay, chiếm quyền hoặc nhiễm virus tiếp theo để chắc chắn rằng những file đó sẽ không tiếp tục gây hại đưa cho web, bạn tốt nhất nên xóa hầu hết chỉ giữ lại “thư mục wp-content, file .htaccess, wp-config.php” để quét virus website WordPress.

Quét code bẩn website

Xóa hầu hết file giữ lại những file trong hình

Bước sau cùng Cùng:

Bây giờ bạn chỉ nên upload file Word press core mà bước 2 đã vận tải lên hosting, sau đó giải nén “toàn bộ” ngay tại thư mục “/public_html/”

Quét mã độc website

Upload và Giải nén file Word press

Quá trình cuối cùng sau khi giải nén, bạn phải Edit file “.htaccess” mà bạn đã giữ từ bước 2 xóa đoạn code giống như sau

Quét mã độc website

Xóa đoạn lập trình như hình

Đã hoàn thành quá trình để quét virus web biến một web site WordPress bị cảnh báo từ Google rồi. Bạn hãy phòng thủ chính website của bạn sau khi đã thực hiện những cách trên bằng cách. Cập nhật!

5/5 - (5 bình chọn)

Đơn vị hỗ trợ mã độc wordpress - Truy tìm mã độc website không tốn phí

ping post